Kontaktua

Bilbo Zaharraren, San Frantziskoren eta Zabalaren dinamizazio eta aktibazio soziala

Auzokizuna 2020 Plana osatu ondoren, Bilboko Udalak Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoak sozialki aktibatzea du helburu. Horretarako, jarduera-programa bat prestatu du, auzoko ahots eta aktoreek har ditzaten erabakiak. Begirune Fundazioak ekimen honetan parte hartzen du, eta prozesua dinamizatzen du.
Metodologia auzoetarako proiektu, diagnostiko eta proposamenen berrikuspen zabal baten eta egungo jarduketa-premiei buruzko hausnarketa baten ondoren hartu da. Horregatik, Begirune Fundazioak metodologia misto eta parte-hartzaile baten alde egiten du, auzoetan ematen diren ikuspegiak jasotzen dituena eta, horien bidez, Bilboko Udalak eta gizarte-eragileek adostutako jarduera-orri bat egitea, auzotarren, auzoetako elkarteen, erakunde publikoen, eragile pribatuen eta abarren ikuspegia jasoz.
Hiru ekintza nagusi egiten dira informazioa biltzeko, gogoeta egiteko eta garatu beharreko ekintzak proposatzeko:
Bizi-kalitateari eta auzoari buruzko inkesta bat:

  1. 1.100 inkesta egin dira Bilboko barruti guztietan, eta 100 gure hiru auzoetan, 300 guztira. Inkesta honen emaitzek auzo bakoitzeko biztanleen pertzepzioa eta behar nagusiak erakusten dizkigute.
  2. Auzoetako bederatzi agentek osatzen dute talde eragilea, eta auzotar gisa eta hainbat talde eta elkartetan duten lekua ordezkatzen dute. Talde eragile horrek auzoen ezagutza, esperientzia eta ikuspegia ematen ditu, planaren forma eta azken edukiaren proposamena zuzenduta.
    40 elkarrizketa eta talde-bilera baino gehiago auzoetako 67 pertsonarekin, gizarte-sare aberatsaren hainbat ikuspegi jasotzen dituztenak eta auzoetako gizarte-errealitatea hobeto ulertzen laguntzen digutenak. Egin beharreko elkarrizketen zerrenda talde eragileko aktoreek eurek erabaki zuten, elkarrizketatuen apunteei esker.
  3. Ekintza horiei esker, Bilbo Zaharreko, San Frantziskoko eta Zabalako 370 ahots baino gehiago bildu dira, sakontasun ezberdinez.

Prozesu parte-hartzaile horien emaitza izango da auzoetan udalak jarduteko programaren zirriborroa, auzoetako bizilagunekin eta gizarte-eragileekin kontrastatuko dena, azkenean onartu eta abian jarri aurretik. Azken dokumentua 2021eko martxoaren amaieran eskuratu ahal izango da.