Kontaktua

Eusko Jaurlaritza. Migraziorako Euskadiko Gizarte Ituna.

Pacto Social Vasco para la Migración

Migrazioa ez da egoeraren araberako fenomenoa, egiturazko errealitatea da munduan, Europan eta Euskadin. Erantzun egokia ematea betebehar bat da barne-zuzenbidean eta Europako zuzenbidean eta nazioarteko zuzenbide humanitarioan eta giza eskubideen zuzenbidean. Arau-dimentsioa du. Etorkinek, asilo-eskatzaileek, bakarrik dauden adingabe eta gazteek (MENAk eta JENAk), iragaitzazko migratzaileek edo zaurgarritasun-egoeran daudenek bermatu beharreko eskubideak eta betebeharrak dituzte.

Eusko Jaurlaritzak, Euskadi 2020ren edukiarekin eta XI. Legegintzaldiko (2016-2020) Gobernu Programarekin eta Agenda 2030ekin duen konpromisoarekin bat etorriz, Migraziorako Euskal Itun Soziala bultzatu zuen 2019. urtearen amaieran, eta, Enplegu eta Gizarte politiketako Saila buru zela, lehendakariak azaroaren 30ean aurkeztu zuen ekitaldi publikoan.

Migraziorako Euskal Itun Sozial horrekin bat egin zuten EAEko gizartearen gehiengoak, EAEko alderdi politiko garrantzitsuenek, sindikatuek, enpresa-erakundeek, erlijio-erakundeek … ordezkatuta, eta, are garrantzitsuagoa dena, atzerriko etorkinen erakunde garrantzitsu guztiek eta atzerriko etorkinei laguntzeko GKE nagusiek.

Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko V. Planak, bere ekintzetako batean, neurri estrategikoen artean, euskal gizarteari performakuntza-esparru bat emateko asmo irmoa jasotzen du, euskal gizarte osoaren borondateak eta konpromisoa batuko dituena. 4.1.5 ekintza da. Euskadiko Immigrazioaren aldeko Itun Sozialari bultzada ematea. Bizikidetzaren aldeko Konpromisoa, indar politiko eta gizarte-eragile guztien parlamentuko eta erakundeen arteko itunaren formularen pean, esparru horretan joko politikorako mugak eta arauak ezar daitezen.

Migraziorako Euskal Itun Soziala bizikidetzaren aldeko konpromiso komuna da. Ez da plan bat, ez eta programa bat ere: asmoen adierazpen bat da, jarrera etikoen defentsa bat garapen sozial eta politikoan, "Euskal kontratu sozial bat", Migrazio Seguru, Ordenatu eta Erregularrerako Munduko Itunak markatutako ildoa jarraitzen duena. Itun hori aho batez onartu zuten 2018ko abenduan Marrakech-eko Gobernu arteko Konferentzian zeuden 164 estatuek, eta Nazio Batuen Batzar Nagusian formalki onartu zuten. Abenduaren (e) (a) n

Eusko Jaurlaritzaren asmoa da ildo horretan lan egiten jarraitzea, ituna eta bizikidetzaren aldeko konpromiso komuna 2020an zehar euskal gizartearen espazio guztietan hedatuz.

Begirune Fundazioak ekimen honetan laguntzen du, laguntza, aholkularitza eta kontraste kritikoa emanez 2020an Migraziorako Euskal Gizarte Ituna hedatzeko plangintza-, kudeaketa- eta garapen-lanetan, eta Eusko Jaurlaritzako Gizarte politiketako Sailburuordetzako eta Giza Eskubideen Idazkaritzako politikariek eta teknikariek osatutako lantaldean parte hartzen du.