Basque Inclusion-Integration Index BI³ (Ikuspegi)

Kontaktua

Basque Inclusion-Integration Index BI³ (Ikuspegi)

Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako eta aniztasuneko Zuzendaritzaren enkargua du Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren eremuan jarduteko V. Planean jasotako zenbait ekintzari ekiteko. Batez ere, CAEko migrazioen fenomenoaren inguruko ikerketarekin eta ezagutzaren sorrerarekin eta transferentziarekin lotutakoak dira.

Horien artean, 4.3.7.1 ekintza nabarmentzen da: segmentazio-ikerketa diagnostikoa, ahulezia-, bazterkeria- eta/edo marjinazio-egoera berezietan dauden atzerritar jatorri eta/edo nazionalitateko etorkinen kolektiboak detektatzeko, helburu honekin: gizarteratzeko eta gizarteratzeko zailtasun handienak, familia-arazo handienak, lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak eta gizarte-bazterketako arrisku handienak dituzten atzerritar jatorri eta/edo nazionalitateko kolektibo edo taldeak ezagutzea eta deskribatzea.

Begirune Fundazioak Immigrazioaren Euskal Behatokiak zuzentzen duen zeregin horretan laguntzen du, 2020an zehar inklusioaren eta integrazioaren indize sintetiko bat egiteko lanetan laguntza, aholkularitza eta kontraste kritikoa emanez.

Horretarako, Enplegu eta Gizarte politiketako Sailak EPIE 2010, EPIE 2014 eta EPIE 2018 galdeketen ondorioz emandako datu-baseetan oinarrituta, Ikuspegi-Begirune talde mistoa lanean ari da aldagai diskriminatzaileak hautatzeko, azpiko dimentsioak hautemateko eta inklusio- eta integrazio-indize sintetiko bat egiteko, Basque Inclusion-Integration Index izenekoa, gizarteratze-prozesuetan pertsona eta kolektibo ahulenak bereiztea ahalbidetuko duena.